TA101

OK HR: Iz kog stava radite sa drugima?

Osnovni stav koji imamo prema sebi i prema drugima utiče na sve naše relacije i na uspeh na poslu. Ovaj stav ili životnu poziciju smo formirali vrlo rano u životu, poznat nam je i često koristimo događaje i ishode situacija da bismo sebi potrvdili njegovu ispravnost. Pošto je u osnovi našeg ponašanja i naših odluka, životna pozicija igra važnu ulogu u našem profesionalnom životu. Bez obzira koje veštine razvijali, ukoliko se ne bavimo i našom životnom pozicijom, u riziku smo da zapravo sa novim veštinama ne promenimo ponašanje, pa samim tim, ne postignemo željenu promenu ili poslovni cilj.

U knjizi ”Principi grupnog tretmana, Bern piše o 4 osnovne životne pozicije, zasnovane na polaritetima ”Ja – drugi” i ”OK – ne OK” (Berne, 1966).

Kombinacijom ovih dimenzija dobijamo 4 osnovne životne pozicije:

Ja sam OK, Ti si OK.

Ja sam OK, Ti nisi OK.

Ja nisam OK, Ti si OK.

Ja nisam OK, Ti nisi OK.

Bern dalje naglašava da su ”svaka igra, skriptno ponašanje i sudbina zasnovani na nekoj od ovih osnovnih pozicija” (Berne, 1966, p.270). Kako ove pozicije određuju ponašanje u dužim periodima života, kažemo da su ove pozicije životne pozicije.

Zauzimanjem nekog od ova četiri stava mi odlučujemo da na određeni način posmatramo sebe, druge i svet oko nas. Svaku od ove četiri životne pozicije možemo metaforično zamisliti kao 4 različita prozora kroz koja možemo da gledamo na sebe, druge i na svet. Jedan od tih prozora je čist, omogućuje nam da jasno vidimo sebe, svoje potrebe i potencijale, kao i da jasno vidimo druge, njihove potrebe, potencijale. Preostala tri prozora iskrivljuju realnost u određenom pravcu. Izborom da gledamo kroz njih značajno umanjujemo svoje kapacitete za konstruktivnu reakciju sada i ovde.

Egzistencijalna pozicija Ja sam OK, Ti si OK

Ovo je realistična pozicija zasnovana na poštovanju i ljubavi prema sebi i drugima. Iz ugla razumevanja autonomije, ovo je pozicija iz koje je autonomija moguća i reakcije osobe su odgovor na trenutnu situaciju ovde i sada. U organizaciji, ovo je pozicija otvorenosti za saradnju i posvećenosti, zasnovana na realističnoj proceni situacije. Iz ove pozicije, pored kolaboracije, mogući su i konstruktivni kriticizam i postavka jasnih granica.

 
Zablude u vezi sa pozicijom Ja sam OK, Ti si OK

Ljudi ponekad smatraju da je pozicija Ja sam OK, Ti si OK naivna pozicija, zanemarujući da ova pozicija podrazumeva brigu o svojim granicama i svojim potrebama.

Često stanovište na treninzima je da drugi neće voditi računa o našim granicama i da smo naivni ukoliko smatramo da hoće. Međutim, ovde se ne radi o poziciji drugih ljudi. Ovo je naš stav prema sebi i prema drugima. Briga o našim granicama je prvenstveno na našoj strani terena. Kao i poštovanje tuđih granica.

To znači, ljudi ne moraju da znaju naše potrebe i mogućnosti. Drugi ne umeju da čitaju naše misli. Korisno je da komuniciramo naše mogućnosti i potrebe, uzimajući u obzir potrebe druge strane.

Zablude u vezi sa pozicijom Ja sam OK Ti si OK, često proizilaze iz neprepoznavanja razlike između bića i ponašanja. Biće je uvek OK. Biće ima svoju istoriju, prethodna iskustva, sadašnje potrebe i motivaciju koja je u osnovi pozitivno motivisana. Za razliku od ličnosti, ponašanje može biti OK ili ne OK.

Egzistencijalna pozicija je proizvod unutrašnjeg dijaloga pojedinca i prvenstveno zavisi od njegovih veština i mogućnosti da održi poziciju poštovanja sebe i drugih.

 
Egzistencijalna pozicija Ja sam OK, Ti nisi OK

Iz ove pozicije osoba vidi sebe kao superiorniju u odnosu na druge ili procenjuje da drugi vrede manje od nje. Postoji tendencija za agresivno i arogantno ponašanje ili ponižavanje drugih. Ova pozicija često podrazumeva i nepoverenje u dobre namere drugih, pa je prepoznata i kao paranoidna pozicija. Ukoliko je osoba u stalnoj borbi da dokaže da je u pravu, da je najbolja, ona mora stalno da proverava gde su drugi u odnosu na nju. Kompetitivnost i pobeda po svaku cenu mogu biti karakteristike ove pozicije. Tipične emocije koje se ispoljavaju iz ove pozicije su ljutnja, prezir, iritabilnost, mržnja.

U našoj regiji, tradicionalna uloga autoriteta i lidera je povezana sa ovom pozicijom.

”Pravi” lider je jak, on je iznad ostalih, uvek je u pravu i njegovo mišljenje se ne dovodi u pitanje, on zna šta je najbolje za zaposlene i za kompaniju. Iz ove pozicije, u stresnoj situaciji osobi je teško da prihvati kriticizam drugih. Tipična reakcija je upiranje prstom, okrivljivanje drugih, ne preuzimanje odgovornosti za sopstvene odluke i ponašanja.

Poistovećivanje drugih sa njihovim greškama, zaključivanje o osobi na osnovu ponašanja i sumnja u namere druge osobe su često način da se ova pozicija održi.

 
Egzistencijalna pozicija Ja nisam OK, Ti si OK

Iz ove egzistencijalne pozicije osoba umanjuje sopstvenu vrednost, uvećavajući pri tom vrednost drugih. To dovodi do toga da osoba ne vodi računa o sopstvenim potrebama, ne pridaje značaja svom mišljenju, osećanjima i željama. Najčešća osećanja su anksioznost, sramota i samo-mržnja, što prati samo-omalovažavanje. U organizaciji, ova osoba će imati sklonost da preuzme više posla na sebe, da obeća previše, da preuzme krivicu, iskaže poslušnost i da u svakodnevnim situacijama deluje reaktivno na spoljni pritisak.

Osobi može biti izazov da prihvati svoja asertivna prava, da postavi granice u odnosima i da kaže Ne. Izražavanje svog mišljenja koje je suprotstavljeno mišljenju drugih, ili mišljenju menadžera je izuzetno stresno i često neizvodljivo iz ove pozicije. Prihvatanje pohvala i priznanja takođe može biti izazov, zato što osoba u osnovi ne priznaje svoju vrednost, te može smatrati da pohvale i priznanje ne zaslužuje.

Iz ove pozicije osoba će slati poruku, verbalno ili neverbalno: ”Ja nisam sposobna. Ja nemam samopouzdanja. Moje mišljenje nije važno, važnije je šta misle drugi.”

Uverenja koja prate ovu poziciju su vezana za nerealistična očekivanja od sebe, minimiziranje svojih sposobnosti i uspeha i često ih prati ”sindrom prevaranta” ili ”imposter sindrom”.  Sindrom prevaranta je skup uverenja o sebi kao neadekvatnoj, nedovoljno vrednoj osobi, a koja prati doživljaj da je osoba nezasluženo prepoznata od strane drugih kao uspešna, dok je u stvari varalica i prevarant.

 
Egzistencijalna pozicija Ja nisam OK, Ti nisi OK

Kada osoba negira svoju vrednost i vrednost drugih ljudi, njena pozicija je beznadežna i bespomoćna. Ne postoji rešenje za situaciju jer ne vidi svoje mogućnosti da se založi za sebe i ne vidi vrednost u tome da se založi za potrebe drugih. Posledično, brzo odustaje od svake akcije koja bi išla u korist ispunjavanja svojih i tuđih potreba. U organizaciji, tipična ponašanja iz ove pozicije su izbegavanje rada, sabotiranje, ogovaranje i pričanje iza leđa, umesto otvorenog iznošenja sopstvenog mišljenja. Iz ove pozicije moguće je da osoba preuzme zadatak, pa zaboravi da ga uradi, uradi polovično, ”odradi” ispod standarda. 

Growth Code

Preporučeni tekstovi

Comments are closed.