Growth Code

HR program - HR iz ugla Organizacione TA

Šta je korisno da znamo o ljudima kada radimo u Ljudskim resursima?

Osnivač Transakcione analize Erik Bern, inspirisao me je da obratim pažnju šta zaposleni u Ljudskim resursima kažu posle ”Zdravo” prilikom predstavljanja.  Ovaj mali eksperiment je doveo do zanimljivog uvida. Većina sagovornika kaže ”Radim kao HR, ali nisam psiholog”. Produbljivanjem ove teme nastao je HR program Ljudski resursi iz ugla Organizacione Transakcione analize sa ciljem da ponudim profesionalcima u Ljudskim resursima praktične alate i pristup potrebama ljudi u poslovnom okruženju.

Kroz ovaj program pomeramo fokus sa Kako se neki HR proces realizuje i Šta treba uraditi na Zašto baš na određeni način pristupamo ljudima? Koje su njihove potrebe u organizaciji? Gde se te potrebe zadovoljavaju ili ne zadovoljavaju kroz HR procese i u radu u organizaciji? Iz kog stava mi kao HR profesionalci radimo svoj posao kako bismo podržali ljude i organizaciju u njihovom rastu? Kako funkcionišu grupa, timovi i organizacija? Gde se susreću u svojoj dinamici sa liderima i zaposlenima?

Kako vam se čine ova pitanja? Odgovori na njih pomažu da svaki HR proces, odluku ili procedure realizujemo u korist ljudi i organizacije, znajući naše Zašto na tom putu.

Ciljevi

Cilj programa: Upoznavanje sa osnovnim konceptima o potrebama ljudi na radnom mestu, principima saradnje i dinamike grupa i organizacije i njihova praktična primena u HR procesima.

Program

Teme programa:

  1. sesija: Biti OK HR – osnovna filozofija u radu sa ljudima u organizaciji.
  2. sesija: Upravljanje očekivanjima u organizaciji, pozicije moći i nemoći i ishodi HR procesa.
  3. sesija: Osnovne potrebe na radnom mestu, kultura fidbeka i priznanja u HR procesima.
  4. sesija: Ličnost na radnom mestu: komunikacija i konflikti
  5. sesija: Liderstvo, tipovi moći u organizaciji
  6. Sesija: Radni ciklus: onboarding, razvoj, prilagođavanje promenama, odlazak iz kompanije, iz ugla potreba pojedinca i grupe.

Metodologija rada: online sesije koje obuhvataju predavanje, radionice sa studijama slučaja, rad u malim grupama i diskusije.

Realizacija programa: 6 online radionica, svaka u trajanju od 3 sata.

Kontaktirajte nas za više informacija