Growth Code

HR Consulting - Organizaciona Transakciona analiza u službi vaše efikasnosti

Kako do produktivnih timova, inspirativnih lidera, motivisanih zaposlenih? Izborom da radite na njihovom razvoju.

Da li prepoznajete da je vreme za promenu? Prepoznajete li veštine koje želite da razvijete? Postoji li prostor da vaš tim bude još efikasniji? Da li je vaša organizacija došla do tačke da je prespora ili prebrza u susretu sa promenama?

Ja sam Danijela Đurić, psiholog i međunarodno sertifikovani organizacioni transakcioni analitičar CTA – O . U radu prvenstveno koristim Organizacionu Transakcionu analizu (OTA), pristup koji provereno vodi do unapređenja efikasnosti, profesionalnom i organizacionom razvoju. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i proverenoj metodologiji rada, mogu vas podržati u pronalaženju rešenja za izazove sa kojima se susrećete. Imate priliku da unapredite svoju efikasnost, i još više, da trajno osnažite sebe i svoje timove znanjima iz OTA, kao što su: efikasna komunikacija, upravljanje vremenom, rukovođenje, rešavanje konflikata, rešavanje problema, upravljanje promenama, razvoj liderskih potencijala i sinergije tima.

HR Consulting obuhvata procenu i intervencije na nekom od sledećih nivoa u organizaciji:

  • Individualni nivo, intervencije koje uključuju rad sa zaposlenima i menadžerima.
  • Interpersonalni nivo, inicijative za podizanje kapaciteta za rešavanje konflikata i razvoj veština.
  • Nivo sektora, timova i grupa, imajući u vidu dinamiku grupe, timova i njihovu međuzavisnost, team coaching i team building.
  • Organizacioni nivo: organizaciona struktura, liderstvo i kultura organizacije; upravljanje organizacionim promenama.

Ukoliko prepoznajete potrebu da unapredite funkcionisanje na nekom od navedenih nivoa, verovatno vam je potreban HR Consulting. Kontaktirajte nas za više informacija.

Growth Code

Kontaktirajte nas