Growth Code

TAO 101 - Uvod u Transakcionu analizu za coacheve, konsultante i lidere

Transakciona analiza (TA) je praktično primenljiva teorija o ličnosti, komunikaciji i promeni. Predstavlja moćni alat u profesionalnom i ličnom razvoju. Ciljevi Transakcione analize su da se poveća spontanost, svesnost i kapacitet za odnose.

Ova dvodnevna online radionica  namenjena je svima koji žele da prošire svoje uvide o ljudskom ponašanju i promenama. Osnažiće vas da kreirate nove prilike u svom životu, odnosima i u organizaciji.

Ciljevi

Do kraja programa ćete:

  • Upoznati se sa osnovnim TA teorijama ličnosti, motivacije, komunikacije i životnog scenarija, i njihovom primenom u organizacionom kontekstu.
  • Isprobati primenu TA koncepata kroz rad sa drugima i samo-refleksiju.
  • Prepoznati one oblasti u kojima želite da napravite promenu.
Program

Program je namenjen profesionalcima kao što su coachevi, konsultanti i lideri, koji žele da unaprede svoje veštine razvoja i coachinga. Program je medjunarodno akreditovan kao TA 101.

TOKOM PROGRAMA ĆETE NAUČITI O:

  • TA filozofiji i vrednostima u radu sa ljudima i organizacijama.
  • TA teoriji ličnosti i motivacije: sa čime dolazimo na posao i šta nam je potrebno na radnom mestu.
  • Teoriji komunikacije: kako se uvezujemo sa drugima i kako da razvijemo efikasnu komunikaciju na radnom mestu.
  • Reketu i o igrama: kako dolazi do propusta u komunikaciji, kako da prepoznamo manipulacije i efikasno razrešimo konflikt.
  • Tome šta je životni scenario i kako se odražava na profesionalni razvoj i uspeh.
Termini

Kontaktirajte nas za više informacija i prijavu.

Growth Code

Kontaktirajte nas