Danijela Đurić

Zdravo, moje ime je Danijela Đurić.

Radim kao HR Consultant od 2017. godine, mada se razvojem ljudi, timova i organizacija bavim 20 godina. Živim u Beogradu sa porodicom.

Stekla sam zvanje Provisional Teacher and Supervisor Transactional Analysis – Organizational, ili PTSTA– O, to znači da edukacije i supervizija koje realizujem vode do međunarodno priznatog sertifikata u oblasti organizacione transakcione analize.

Lični i profesionalni razvoj su moje vrednosti od kojih polazim u radu sa drugima. Zato sam u stalnoj misiji rasta, traganja za novim znanjima i povezivanju sa svojim potencijalima. Na tom putovanju sam postala član i EMCC Global gde sam se akreditovala kao individualni supervizor, senior practitioner individualni i team coach. EMCC akreditacija je garant standarda kvaliteta u oblasti coachinga i supervizije, doprinosi kredibilitetu jer sama akreditacija podrazumeva evaluaciju i posvećenost daljem usavršavanju od strane akreditovanog profesionalca. Slično kao i TA zajednica, EMCC zajednica se okuplja oko etičkih principa koji garantuju visok stepen brige o etičkim standardima u radu sa klijentom i supervizantima. Visoki profesionalni i etički standardi su meni važni i zato sam ponosna što sam deo i ove organizacije.

Radim i kao team coach, trener za razvoj interpersonalnih veština i asertivne komunikacije. Prethodno sam radila u domaćim i međunarodnim kompanijama kao direktor u ljudskim resursima, za oblasti razvoja talenata, razvoja lidera, razvoj uloge  HR Business Partnera i organizacioni razvoj. Ovo iskustvo mi je pomoglo da izgradim razumevanje o potrebama organizacija, lidera i zaposlenih, da produbim znanje o HR procesima i steknem iskustvo dizajniranja razvojnih programa i organizacionih intervencija u velikim sistemima.

 

 

O Danijeli izbor slika 2
Danijela Djuric growthcode

Čime se zapravo bavim?

    • HR Consultingom koristeći se prvenstveno znanjima iz Organizacione TA
    • Coachingom: individualnim, grupnim i Team Coachingom.
    • Dizajnom i realizacijom razvojnih programa i treninga.
    • Supervizijom HR konsultanata, trenera, coacheva i ostalih profesionalaca koji rade sa organizacijama.

Zašto biste mene angažovali?

  1. Posedujem dugogodišnje iskustvo rada u ljudskim resursima i organizacionom razvoju, i kao  HR konsultant.

2. Stekla sam znanja od međunarodno priznatih učitelja. Od 2022. godine sam međunarodno sertifikovani organizacioni transakcioni analitičar (CTA – Oprva sa ovim zvanjem u regiji. Od 2023. godine sam međunarodno sertifikovani TA učitelj i supervizor, PTSTA-O, EMCC akreditovani supervisor, individualni coach i team coach – senior practitioner. Sertifikovani sam Barrett Consultant za procenu organizacione kulture.

3. Stara rešenja za nove probleme? Ukratko - ne. U radu koristim znanja, metodologiju i alate koji dovode do efikasnih promena, prilagođeno vašim potrebama. Razvoj i učenje idu ruku pod ruku. Projekti koje radim rezultiraju u sticanju znanja i boljem razumevanju ponašanja ljudi, obrazaca interakcije, kulture i liderstva u organizaciji.

Želite da znate još nešto o meni?

Po profesiji sam psiholog, sa završenim master studijama. Profesionalnu karijeru započela sam kao klinički psiholog i TA psihoterapeut pod supervizijom. Posedujem 12 godina iskustva u oblasti razvoja ljudi i organizacija, akvizicije i razvoja talenata. U različitim poslovnim okruženjima bavim se procenama ličnosti i liderskih potencijala, više od 15 godina.

Radila sam na menadžerskim i liderskim pozicijama u Ljudskim resursima u nekoliko domaćih i međunarodnih organizacija. Kroz rad u korporativnom okruženju izgradila sam svoju perspektivu o tome šta znači zdrava organizacija i kako mogu da doprinesem građenju radnog okruženja u kojem pojedinci i timovi prosperiraju.

Verujem da svako ima potencijal za rast, koji pokreće najkvalitetnije promene neophodne za lično zadovoljstvo i poslovni uspeh.

Danijela Djuric growthcode