Growth Code

O nama

Osnovali smo Growth Code sa vizijom pružanja podrške profesionalcima i organizacijama u njihovom ostvarivanju potencijala. Većina profesionalaca i organizacija danas prolazi kroz transformaciju. Oni često prepoznaju da mogu da ostvare bolje rezultate, da nemaju dovoljno vremena za ulaganje u lični razvoj i da su konstantno pod stresom.

Smatramo da je efikasnost zajednički imenitelj uspešnih lidera i organizacija. Organizaciona Transakciona analiza, koja nam služi kao teorijski i metodološki okvir, takođe ističe efikasnost kao krajnji cilj. Iz ovih razloga smo kreirali usluge i programe koji su vremenski optimizovani i uključuju ciljani razvoj kapaciteta za optimalnu željenu promenu.

Growth code

Agenciju je osnovala Danijela Đurić, inspirisana ličnim razvojnim putem i dugogodišnjim iskustvom u radu sa kompanijama kao eksterni konsultant, ali i unutar sistema u oblasti Ljudskih resursa. Kroz lično iskustvo Danijela je prošla kroz brojne lične i profesionalne transformacije kroz koje je naučila da promene ne moraju nužno da budu teške i proizvod napornog i dugog procesa. Naučila je da postoji lakši put, i kroz Growth Code ga predstavlja vama.

Growth Code

Naše vrednosti

Razvoj

Verujemo da svaki pojedinac i organizacija poseduju potencijal za lični rast, jedinstven poput otiska prsta. Ulaganje u sopstveni razvoj otvara neizmerne mogućnosti za napredovanje, transformaciju i prosperitet pojedinca, tima i poslovanja.

Agilnost

Naša rešenja idu ispred vremena i u korak sa vašim potrebama. Verujemo u efikasne metode rada.

Sloboda

Verujemo da svoj maksimum postižemo kroz autentično izražavanje i mogućnost izbora.

Razvoj

Verujemo da svaki pojedinac i organizacija poseduju potencijal za lični rast, jedinstven poput otiska prsta. Ulaganje u sopstveni razvoj otvara neizmerne mogućnosti za napredovanje, transformaciju i prosperitet pojedinca, tima i poslovanja.

Agilnost

Naša rešenja idu ispred vremena i u korak sa vašim potrebama. Verujemo u efikasne metode rada.

Sloboda

Verujemo da svoj maksimum postižemo kroz autentično izražavanje i mogućnost izbora.

Growth Code

Naš tim

Danijela Djuric growthcode

Danijela Đurić

CTA – O, Međunarodno sertifikovani organizacioni transakcioni analitičar Team coach

Growth Code

Spremni ste za promenu?
Imam nekoliko pitanja

Growth Code

Mi uživamo u vašem rastu!
KONTAKTIRAJTE NAS