OK HR Da li je organizacija u kojoj radim OK organizacija

OK HR: Da li je organizacija u kojoj radim OK organizacija?

Upoznali ste se sa Organizacionom Transakcionom analizom. Prepoznajete da je na interpersonalnom nivou važno kako nastupate.

Ja sam OK, i Ti si OK. Da li je onda i organizacija u kojoj radimo OK?

Kako organizacija funkcioniše na nekoliko nivoa, od kojih je samo jedan interpersonalni, to zaključak ne možemo linearno da povučemo.

Kako onda da prepoznamo da li je organizacija OK?

Odgovor na ovo pitanje nije jednostavan. Ipak, postoje osnovni pokazatelji koji mogu pomoći da steknete uvid u funkcionisanje organizacije.

  1. OK organizacija će se pobrinuti da ima jasnu strukturu.

Ukoliko su jasni organizaciona šema, opisi poslova, procesi i procedure, veće su šanse da će vreme biti strukturirano u pravcu aktivnosti koje vode postizanju kompanijskih ciljeva i uspehu. Ljudi imaju potrebu da strukturiraju vreme, kada je ovaj segment rešen, velike su šanse da će ljudi vreme trošiti na rad umesto na saznavanje ko šta treba da uradi. Ukoliko prvo moraju da saznaju ko će šta da radi, ili postoji pretpostavka ko šta radi, ili postoji jedna struktura na papiru, a druga u primeni, ovo je prostor za psihološke igre koje predstavljaju neefikasan način trošenja vremena, koji ostavlja posao nezavršenim, a ljude sa doživljajem da oni ili drugi nisu OK.

2.Dinamika unutar organizacije je usmerena na postizanje uspeha.

To znači da unutar timova postoji sinergija i da postoji saradnja između timova. Zaposleni imaju doživljaj da su jednako vrednovani od strane lidera. Ovo stvara prostor sa delegiranje i preuzimanje odgovornosti. Ne postoji posebni tretman za pojedine članove tima. Lideri su dovoljno dostupni, imaju dobro razvijene interpersonalne veštine i svest o sebi.  U organizaciji postoje različite pozitivne vrste moći koji podstiču učinak, razvoj i napredak.

3.Organizacionu kulturu odlikuje razvijena kultura fidbeka, prihvatanja autentičnosti i briga za dobrobit svih.

Smatram da organizaciona kultura sama po sebi nije ni dobra ni loša. Ona nam govori kako organizacija funkcioniše po nepisanim pravilima. Šta je prihvatljivo a šta nije? Kako se odnosimo prema uspehu? Kako se odnosimo prema potrebama? Ko ima pravo na svoje potrebe? Ukoliko ”zaboravimo” da proslavimo uspeh, ”propustimo” da iskoristimo odmor ili smo stalno ”dostupni”, ovo nam može biti signal da postoje nepisana Ne OK pravila u organizaciji.

Da li ste prepoznali u tekstu način funkcionisanja organizacije u kojoj radite? Ko je u vašem slučaju OK? Više o ovoj temi možete da saznate u okviru programa HR iz ugla Organizacione transakcione analize.

Growth Code

Preporučeni tekstovi

Tags: No tags

Comments are closed.