Lični razvoj sreću pravi ili sreću kvari

Lični razvoj sreću pravi ili sreću kvari

      Otvorila se ta pozicija koju ste priželjkivali. Bio bi to sjajan korak za vašu karijeru. Prilika za profesionalni razvoj. Odlična odskočna daska za vaše karijerne planove. Međutim, nemate baš taj sertifikat koji je neophodan da biste aplicirali. Ne govorite tečno engleski. Nedostaju vam neke veštine i iskustva koja se traže.

      Baš nepovoljan scenario, zar ne?

Lični razvoj i karijera danas idu ruku pod ruku

       Karijerni put umnogome zavisi od veština, motivacije, iskustva i rezultata rada pojedinca. Da bismo išli u korak sa svojim željama, važno je da lični razvoj prati naše aspiracije. Veštine koje su nam potrebne se po pravilu ne razvijaju preko noći. Nije dovoljno da pohađamo kurs da bismo ovladali veštinama. Takve aktivnosti, iako korisne, ukoliko su izolovani događaji, vremenom izgube efekat i ne budu integrisane u ponašanje na poslu. Uspeh je najčešće rezultat kumulativnog ulaganja u lični razvoj.

Lični razvoj je u našim rukama

     Nekada zaposleni imaju ”sreće” jer ih sistem u kome rade usmerava u učenju, međutim, taj mehanizam nije povoljan za pojedinca. Ne kažem da je nužno loš. Smatram da je pre svega važno da u svojim rukama držite kompas vašeg razvoja. To znači da ste svesni svoje svrhe, potencijala, snova i razvojnih potreba, i da iz te pozicije nadalje birate svoj pravac u ličnom i profesionalnom razvoju.

      U narednom koraku je sjajno kada se na tom putu vi i poslodavac dogovorite o razvojnim aktivnostima koje služe vašem najvećem dobru.

      U obrnutoj situaciji, može se dogoditi da reaktivno pristupate svom razvoju, da uzimate samo ono što se nudi, da odrađujete razvojne aktivnosti koje doživljavate kao nametnute. Posledično, efekat učenja i primene znanja i veština je daleko manji od željenog, neintegrisan sa našim aspiracijama, lako nestaje ili ostaje na nivou informacije.

Oblasti ličnog razvoja

      Svi znamo šta bi se dogodilo kada bismo 10 litara vode sipali u akvarijum kome nisu fiksirane ivice. Slično se dešava kada iniciramo razvojne aktivnosti, a da pri tom nismo sagledali sve naše razvojne potrebe. Možemo govoriti o pet oblasti razvoja: umni, telesni, emocionalni, duhovni i socijalni razvoj.

      Za umni razvoj se vezuje sticanje znanja, kao i sam pristup učenju. Nije dovoljno samo da čitamo knjige, blogove, slušamo podcaste. Važno je šta zatim radimo sa tim informacijama. Kako im pristupamo, obrađujemo, primenjujemo.

      Telesni aspekt podrazumeva da pokažemo brigu o svom telu, kondiciji i fizičkom blagostanju. Nedavno sam pročitala blog jednog pisca koji u pripremi za pisanje ističe važnost izbora stolice na kojoj sedimo. Jer postizanje jednog cilja u ličnom razvoju, na primer umnom, ne bi trebalo da podriva blagostanje u drugim aspektima, u ovom slučaju, telesnom.

      Razumevanje emocija i preispitivanje svojih uverenja i značenja koja pridajemo situaciji, način na koji prihvatamo sebe i druge, predstavljaju važne segmente ličnog razvoja. Nekada u procesu sazrevanja spontano odbacujemo uverenja koja su zastarela i ne služe našem dobru. A nekada ih je lakše prevazići uz profesionalnu podršku psihoterapeuta ili coacha.

      Duhovni aspekt razvoja je negovanje veze sa svojim duhovnim bićem, uočavanje povezanosti sa čovečanstvom, planetom, univerzumom. Isto tako, razumevanje svog životnog puta, stremljenja i svrhe postojanja. Duhovni razvoj podrazumeva one aktivnosti kojima postižemo unutrašnji mir i doživljaj prisutnosti. Primer ovakvih aktivnosti su meditacija, prepoznavanje i bavljenje svojim sistemom vrednosti, etičkim principima i slično.

      Socijalni aspekt podrazumeva negovanje svih veština i znanja koji su nam potrebni za kontakt sa ljudima u našem okruženju. Tu spadaju razvoj interpersonalnih veština, učenje jezika i slično.

Odakle krenuti?

      Oblasti ličnog razvoja su međuzavisne. Na primer, stičemo znanja koja su u skladu sa našim nivoom svesti, tragamo za veštinama koje će nam pomoći da razvijemo samopouzdanje, i slično.

      Može se dogoditi da nas nedovoljno bavljenje nekom od oblasti ličnog razvoja sputava i ograničava. Na primer, voleli bismo da imamo kvalitetne odnose sa ljudima u našem okruženju, ali ne shvatamo povezanost sa drugima.

      Iako lični razvoj zvuči kao – lična stvar pojedinca, ipak je korisno da na putu ličnog razvoja imamo saveznike. Oni nas mogu podržati da izaberemo zonu narednog razvoja. To mogu biti mentor, coach, psihoterapeut ili supervizor, u zavisnosti od trenutne potrebe. Važno je da u svakom trenutku znamo gde smo i u kom pravcu je za nas dobro da se krećemo.

      Da bismo vam olakšali prvi korak, napravili smo kompas ličnog razvoja. Kompas vam pomaže da u jednostavnim koracima dođete do zaključka odakle da krenete, koji su vaši prioriteti u ovom trenutku. Možete ga besplatno preuzeti ovde.

Tags: No tags

Comments are closed.