Organizaciona TA

HR trendovi: Kako Organizaciona TA oblikuje radno okruženje

Trendovi u oblasti ljudskih resursa ukazuju na značajna kretanja na tržištu rada. Praćenje trendova pomaže zaposlenima i liderima u ljudskim resursima da usklade svoje aktivnosti i planove sa novim trendovima i time podrže organizaciju da kreira odgovor koji ide u korak sa vremenom. 

Prema izveštaju magazina Forbes o HR trendovima za 2023. godinu, prepoznajemo šest osnovnih trendova: 

 

  1. Nedostatak talenata na tržištu i okretanje ka internim talentima.
  2. Fokus na iskustvo zaposlenih, što obuhvata kompletan doživljaj koiji zaposleni imaju na radnom mestu, uključujući i odnos sa menadžerom.
  3. Agilnost organizacije koja podrazumeva mogućnost da se zaposleni brzo kreću kroz sistem, prema potrebama biznisa.
  4. Posao i organizacija su vođeni svrhom.
  5. Prepoznavanje simptoma burnout-a i poremećaja mentalnog zdravlja.
  6. HR digitalizacija.

 

Kako Organizaciona TA može da utiče na pomenute trendove?

Na čak pet od šest trendova, znanja iz Organizacione TA imaju direktan uticaj i mogu da naprave značajnu razliku, a evo i kako.

 

Privlačenje talenata sa tržišta i njihovo zadržavanje umnogome zavise od procesa regrutacije i selekcije, onboarding-a i odnosa između menadžera i novozaposlenog. Kako biste postavili uspešno ove procese u organizaciji, važno je da poznajete razvojne cikluse kroz koje prolaze odrasli. Koncept grupnog imaga vam može biti od koristi jer otkriva razloge zašto neki zaposleni brzo napuštaju novo radno mesto. Poznavanje različitih nivoa sistema je presudno da biste prepoznali koje su poluge uticaja na vašoj strani i da biste sproveli promenu u organizacionoj kulturi u pravcu unapređenja iskustva zaposlenih

 

TA vam nudi brojne koncepte koji vam pomažu da unapredite svoje kompetencije komunikacije, planiranja i organizacije, delegiranja, liderstva, kulture fidbeka, upravljanja promenama, prevencije stresa. Iz ugla organizacije, možete koristiti ova znanja da napravite treninge za razvoj veština unutar vaše organizacije ili da razumete koja znanja su potrebna zaposlenima, kako bi mogli da preuzmu druge uloge u organizaciji.

 

Agilnost sistema se tiče koncepta granica unutar organizacije. Da biste postali agilni, nije dovoljno da se primene alati, potrebno je da se nešto promeni na granicama organizacije. To znači da je potrebna promena u odnosu prema tržištu, u odnosu između lidera i zaposlenih, kao i u odnosu između zaposlenih. U tri navedena odnosa postoje različiti kvaliteti granica koji utiču na agilnost organizacije. Organizaciona TA rad sa graicama prpeoznaje kao deo strukture organizcaije. Poznavanje kvaliteta granica i dinamike na granicama je dobra osnova za izgradnju strateške uloge HR-a u organizaciji.

 

Prepoznavanje svrhe je uvezano sa pričom osnivača i skriptom organizacije, o čemu se takođe uči tokom napredne edukacije iz organizacione TA. Sa ovim znanjima možete da učestvujete kao partner ili da ko-kreirate važne procese u organizaciji koji su smisleni i uvezani sa svrhom organizacije. 

 

Kako da budete od pomoći zaposlenima koji se nose sa stresom ili mentalnim problemima iz pozicije poštovanja? Gde je granica između zdravlja i psihopatologije? I kako da je adresirate? Kako da podignete stepen blagostanja u organizaciji? Kako da podržite različite generacije/ grupe zaposlenih? Kako da manjine dobiju svoj glas u sigurnom prostoru organizacije? To su pitanja sa kojima se verovatno svakodnevno susrećete u svom radu kao HR profesionalac, a na koja možete dobiti odgovor u tokom TAO 202 programa. Više o programu saznajte ovde.

 

Growth Code

Preporučeni tekstovi

Comments are closed.