tem building - growth code

Dva razloga za i dva razloga protiv tim bildinga

        Kada je najbolje vreme za tim bilding? Vodite li se godišnjim dobima, ili potrebama tima? Tim bilding podstiče sinergiju tima, i pomaže timu da prevaziđe izazove pojedinih razvojnih faza. Evo nekoliko razloga zbog kojih biste mogli da razmotrite tim bilding kao organizacionu aktivnost:

        Nešto se promenilo na nivou organizacije

       Ukoliko ste promenili organizacionu strukturu, imate novu strategiju, nove vrednosti u organizaciji, pravi je trenutak da okupite tim izvan poslovnih prostorija i na kreativan način podstaknete povezivanje sa novinama. Iako zvuči da odluku o tome šta ćemo prihvatiti donosimo ovde i sada, korišćenjem racionalnih kapaciteta, velike su šanse da ćemo intuitivno opaziti i doživeti šta nam se dopada ili ne dopada.

        Nešto se promenilo na nivou tima.

        Ukoliko imate novog lidera ili nove članove tima, računajte da vaš tim ulazi u novu razvojnu fazu formiranja. Bez obzira koliko se dugo poznavali neki članovi tima, kreira se nova dinamika sa dolaskom novih članova ili lidera. Tim bilding može pomoći u boljem upoznavanju lidera i članova tima tokom faze formiranja tima.

       Ipak, tim bilding ne može da reši sve. Neki izazovi u timu zahtevaju složenije, fokusirane intervencije, kao što je timski koučing.

        Evo situacija u kojima tim bilding može biti malo ili čak nimalo od pomoći:

        Nedovoljno prisustvo lidera u timu.

        Ukoliko lider nije dostupan, ili je nejednako udaljen od različitih članova tima, to može izazvati procese unutar tima kao što su: kompetitivnost, nesuglasice, konflikti. Tim bilding može nakratko da približi članove tima, međutim, povratkom u isto radno okruženje u kome tim ima disfunkcionalnost pokreće ustaljene obrasce ponašanja.

        Tim može, ali ne postiže maksimum.

        Razlozi niskog učinka i produktivnosti u timu traže razumevanje dinamike tima, dobru dijagnostiku i rad sa timom. Često tim ima uvid u svoje izazove, ali ne zna sa koje strane da ih otvori i kako da ih reši. Sagledavanje kako tim funkcioniše na nivou strukture, dinamike i kulture (psihodinamike), kroz planirane intervencije timskog koučinga može efikasno da podrži promenu i razvoj tima.

Tags: No tags

Comments are closed.