Radni stilovi - Tajna našeg uspeha na poslu growth code

Radni stilovi – Tajna našeg uspeha na poslu

        Postoje koncepti u Organizacionoj Transakcionoj analizi za koje kažem da se mešaju u sve aspekte našeg ponašanja na poslu. Jedan od njih su radni stilovi. Radni stil utiče na sve oblasti našeg ponašanja na poslu: kako komuniciramo, kako uspostavljamo odnose sa drugima, kako pristupamo ostvarenju ciljeva, kako upravljamo svojim vremenom, rešavamo konflikte, upravljamo stresom… lista je poduža. Postoje i opravdani razlozi zašto.

        Radni stilovi se originalno nazivaju Drajveri. Otkrio ih je Taibi Kahler i opisao kao jednu vrstu leka koji osoba prepisuje sebi ne bi li se izborila za osećaj da je OK. Ovaj koncept je dalje razradila Julie Hay uvodeći naziv radni stilovi. Hay piše o drajverima kao o praznoverju: ljudi se ponašaju na način za koji veruju da će im pomoći da izbegnu probleme ili steknu poštovanje, kao što su ih nekad učili važni odrasli u njihovom životu. Ukoliko je situacija stresna, ljudi se više oslanjaju na drajver, investiraju više energije u njega, što stvara začarani krug stresa. Svaki drajver ima svoju dobru i svoju lošu stranu. Dobra strana je radni stil i pojavljuje se u situacijama kada je nivo stresa prihvatljiv. Pod stresom, radni stil postaje imperativ ili ultimatum koji osoba postavlja sebi, u nadi da će tako zaslužiti da je OK.

        Predstaviću vam ukratko pet radnih stilova.

        Budi savršen! Najveća snaga ovog radnog stila je dobra lična organizacija i preciznost. Sa ovim radnim stilom kao dominantim, osoba će težiti savršenstvu, vodeći računa o detaljima i težeći da dostigne najviše standarde radnog učinka. Posebnu pažnju će pridavati pripremi i planiranju. Kada radni stil pređe u drajver, osoba će pokazati sklonost da kasni. Uzro tome može biti težnja da se proveri svaki, pa i najmanji detalj kako bi se izbegle greške, i kako bi na kraju sve dobilo željeni izgled. Na menadžerskoj poziciji ovo će se ispoljiti kao micromanagement. Može se dogoditi da postavi visoke standarde i očekivanja od tima, čak i za manje važne projekte, čime se lični doživljaj stresa ”preliva” putem visokih očekivanja i na članove tima.

        Požuri!  Najveća snaga ovog radnog stila je produktivnost. Zaposleni sa ovim radnim stilom kao dominantnim izuzetno cene vreme, fokusirani su  na prioritete, konstruktivno reaguju na kratke rokove i mogu da završe više stvari za kraće vreme. Može se reći da najveći nalet energije osećaju kada se približe roku. Nestrpljenje je prvi signal da ovaj radni stil prelazi u drajver. Konstantna žurba često dovodi do grešaka. Usled zauzetosti poslom, na radnom mestu se može dogoditi da ne odvoje vreme za upoznavanje sa drugima.

        Budi jak! Najveće prednosti ovog radnog stila su pouzdanost i odgovornost. Zaposleni sa ovim radnim stilom kao dominantnim su zvezde kriznog managementa. Imaju tendenciju da zadacima i situacijama pristupaju racionalno, koristeći se logikom. Spremnije od drugih preuzimaju na sebe donošenje i komunikaciju nepopularnih odluka, kao i upućivanje konstruktivnog i iskrenog fidbeka. Pod stresom, mogu ostaviti utisak distanciranosti i odvojenosti od ostalih, u želji da sakriju svoje emocije, smatrajući ih za slabost.

       Udovolji! Prednosti ovog radnog stila su timski rad, empatija i fleksibilnost. Osobe kod kojih je ovaj radni stil dominantan doživljavaju ljude kao najveću vrednost. Njihovo interesovanje za druge je autentično i neusiljeno. Skloni su da ne pitaju i da odrađuju stvari radeći u interesu drugih ljudi, onako kako misle da bi drugi želeli. Lako se prilagođavaju potrebama drugih ljudi. Najveći izazov ovog radnog stila je asertivnost.  Kada su pod stresom, ljudi sa Udovolji radnim stilom kao dominantnim, imaju teškoće da kažu Ne ili da pregovaraju kako bi se izborili za svoje potrebe ili ciljeve. Može im biti neprijatno da upute direktan i konstruktivan fidbek. U stresnim situacijama prebrzo nude kompromis, izbegavajući razmenu suprotstavljenih mišljenja.

       Trudi se! Ovaj radni stil krasi zalaganje. Najveći priliv energije oseća na početku novih projekata ili pri ulasku u nove zadatke i uloge.  Ljudi sa dominantnim radnim stilom trudi se vole da preuzimaju na sebe nove aktivnosti i nove projekte. Otvoreni su i imaju brojna, raznolika interesovanja. Za njih je učestvovati daleko važnije nego pobediti, tako da se može dogoditi da ulaze u projekte uživajući u procesu, posebno na početku, otvarajući brojne perspektive, rešenja i pristupe. Skloni su da kreativno pristupaju temi ili problemu, eksperimentišu sa novim pristupima i mapiraju čitav spektar novih rešenja. Pod stresom, ovaj drajver vodi ka odustajanju i komplikovanju jednostavnih stvari (”tzv. Izmišljanje tople vode”). Zbog poleta i entuzijazma u susretu sa novim stvarima, osoba može preuzeti na sebe više, iako objektivno nema više prostora za nove zadatke.

       Za kraj, ni jedan radni stil nije bolji od drugih. Međutim, jednostavnim uvidom u prednosti svakog od njih, lako možemo zaključiti u kojim poslovnim situacijama svaki od njih dovodi da budemo maksimalno produktivni i konstruktivni. Neka od pitanja na koja vam mogu pomoći da pronađete odgovor su: Kako radnim stilom ovladati u trenutku kada je na granici da pređe u drajver? Koji je moj dominantni radni stil? Koji su radni stilovi našeg tima? I kako možemo njima ovladati u stresnim situacijama i izaći iz začaranog kruga konflikata, stresa i nerazumevanja na radnom mestu?

Tags: No tags

Comments are closed.