Ključ za kapiju liderstva u transakcionoj analizi

Ključ za kapiju liderstva u transakcionoj analizi

Prošle nedelje sam i zvanično prepoznata kao (vanredni) edukator i supervizor u oblasti organizacione transakcione analize, PTSTA-O.

Imala sam plan da ostvarim cilj. Našla sam se na novom početku kome se radujem.

Čitavo putovanje kroz svet transakcione analize, koje u mom slučaju traje već 23 godine dovelo me je na novi početak. Prolazak kroz novu kapiju pred kojom se prepoznaje iskustvo, znanje i kompetence i dobija ključ koji otvara nove puteve i nove zagonetke.

Ko sam ja u ulozi TA edukatora i supervizora? Ko želim da budem u toj ulozi? Šta donosim onima koji žele da uče i rastu uz mene i sa mnom zajedno?

Ovim pitanjima sam se bavila početkom aprila, tokom TEW (Training Endorsement Workshop) u organizaciji ITAA, prolazeći kroz assessment zajedno sa kolegama iz različitih delova sveta.

Zašto je ovo bitna informacija?

Za lokalnu i regionalnu TA zajednicu, ovo je prvi put da neko iz naše regije stiče zvanje PTSTA-O. To znači da su edukacije iz organizacione transakcione analize (OTA) koje organizujem međunarodno priznate i vode ka sertifikaciji.

Ovakav princip učenja zadovoljava visoke kriterijume međunarodnih TA organizacija, kao što su ITAA i EATA, čime se obezbeđuje kvalitet, relevantnost i etičnost u edukaciji i superviziji. Verujem da su ovo liderski principi koji su neophodni u TA zajednici, kako bi inspirisali nove generacije transakcionih analitičara i profesionalaca.

Kvalitet, koji se po meni odražava u kontinuiranom ličnom i profesionalnom razvoju. Smatram da edukator i supervizor koji daje prednost učenju i sticanju novih znanja, nasuprot recikliranju starih znanja i informacija, može da više pruži svojim polaznicima. Kvalitet odnosa sa edukatorom i supervizorom je važan. Ukoliko osećate slobodu da pitate svog edukatora ili supervizora šta je učio u poslednjih godinu dana, pitajte. Saslušajte. Možda budete inspirisani, jer to je uloga vašeg edukatora. Ukoliko ne osećate slobodu da pitate, korisno je da se zapitate zašto? Jer, nije samo do vas, do relacije je, i do druge strane koja podstiče takav odnos. Princip kvaliteta proističe iz odgovornosti edukatora i supervizora da bira i ume da sprovodi metode učenja i supervizije koje su podsticajne za vaš razvoj i učenje.

Relevantnost, živimo u svetu u kom se svakodnevno dolazi do novih znanja. Smatram da se TA održala u primeni zbog jednostavnosti i metaforičnosti. I volim da budem u toku sa najnovijim trendovima u TA i šire. Međutim, nije sve TA znanje primenljivo svuda. Transakciona analiza ima 4 polja primene. U našoj zemlji postoji razvijena psihoterapijska TA praksa i edukacija. Ali ta znanja nisu linearno primenljiva u organizacijama, iako se na žalost primenjuju. To bi bilo kao kada bih edukovala grupu organizacionih transakcionih analitičara i ohrabrila ih da rade psihoterapiju. Neučinkovitost i šteta koja bi nastala u takvim propustima su veliki i za pojedinca i za organizacije. Smatram da je odgovornost edukatora i supervizora da podvuku ove razlike između različitih pravaca primene i da jasno postave granice. Jer pre svega kroz edukaciju dolazi znanje da na primer TA edukacija iz psihoterapije ne razvija kompetence polaznika za rad sa organizacijama.

Etičnost, edukator i supervizor je lider. Vrednosti koje zagovara i predstavlja svojim postupcima i kroz edukaciju i superviziju utiču na generacije polaznika i kasnije na praksu i njihov rad u zajednici. Nedostatak kompetenci se lako nadoknadi. Nauči se, napravi se dobra praksa. Ali nedostatak etičnosti može da ostavi trajne tragove na vrednosni sistem profesionalaca i nanese štetu klijentima i organizaciji.

Etičnost se tiče i prethodno navedenih principa. Na primer, radim sa klijentima u oblasti primene za koju sam sertifikovana, ili radim pod supervizijom. Držim edukacije iz oblasti za koju sam sertifikovana i koje polaznicima daju mogućnost da se kandiduju za polaganje međunarodnog ispita.

Radujem se da o ovim temama pričamo. I radujem se da vam predstavim organizacionu TA.

Growth Code

Preporučeni tekstovi

Tags: No tags

Comments are closed.