ask-2341784__480

Intervju sa Sari van Poelje

Momenat transformacije kroz organizacionu TA

Početak ove priče doseže do zime, tri godine unazad. U to vreme bila sam na prekretnici u životu. Preispitivala sam svoju svrhu i kako da iskoristim svoje znanje i iskustvo iz Transakcione analize. U potrazi za inspiracijom, zatekla sam se sa knjigom u rukama Keeping the TAO Torch Alight: Berne After Reading od autora Sari van Poelje. Nakon dužeg perioda, povratila sam svoje interesovanje za Transakcionu analizu. 

”Volela bih da upoznam autorku!”

Ova knjiga mi je ponudila više od znanja.  Pronašla sam i uvide i implikacije – veliki izvor ideja za primenu Transakcione analize na radnom mestu. Pitala sam se ko je autor?  Posetila sam website Intact Akademije koju je Sari osnovala, kontaktirala je, i tako smo se upoznale. Sari je međunarodni coach i ekspert za agilnost i inovativnost. Ono što njen pristup čini drugačijim je transformacija koju kreira u procesu učenja, koristeći bogato iskustvo i znanje kao licencirani TSTA. 

Hajde da pričamo o primeni Transakcione analize u organizacijama

Predstavljam vam delove naših razgovora koji su mene inspirisali da koristim Organizacionu Transakcionu analizu kao resurs u učenju i u mojoj praksi konsultanta i coacha. 

Pretrpani smo prilikama za učenje i razvoj. Zašto programi Intact Akademije? 

Sari: Intact Akademija više od 35 godina akredituje coacheve, lidere i konsultante u 10 zemalja. Mi smo treneri sa iskustvom u obukama i coachingu, i što je još važnije, svi smo bili na liderskim pozicijama u organizacijama. Samim tim, kada obučavamo druge, mi to činimo iz iskustva i fokusirani smo ne samo na to šta treba učiniti nego i kako to tačno sprovesti. Mi verujemo da su coachevi, konsultanti i lideri alat u svom radu i zato vodimo računa da u našim obukama lični razvoj zauzima podjednako važno mesto kao i profesionalni razvoj.  Naši učesnici postaju i izvanredni profesionalci i samosvesni, saosećajni pojedinci. 

Kako TA doprinosi rastu biznisa?

Sari: Transakciona analiza predstavlja metodologiju i alat za transformaciju pojedinaca, grupa i organizacija. Na nivou pojedinca TA pomaže osobi da bolje upozna sebe, da efikasno komunicira i da promeni svoju životnu priču u najinspirativniju i najmoćniju moguću verziju.  Na grupnom i organizacionom nivou TA nam omogućava da radimo na unapređenju učinka, saradnje i na kreiranju kulture zasnovane na vrednostima i etici, što podržava rast organizacije u njenom okruženju. 

Kada je pravo vreme da se postane coach?

Sari: Moja sugestija je da osoba stekne izvesno radno i životno iskustvo kako bi radila kao profesionalni coach. Ipak, smatram da nikada niste premladi da krenete da učite coaching veštine. Ja sam krenula u 22. godini i još uvek učim 35 godina kasnije 

Kako team coaching doprinosi profesionalnom razvoju?

Sari: Team coachevi moraju da ovladaju veštinama individualnog i sistemskog coachinga.  Sistemski pristup pomaže da se sagleda tim kao celina i kao vaš klijent. Takođe, podstiče razmišljanje o tome kako granice, uloge, dinamika i kultura utiču na nas kao pojedince. Ili, kako ponekad pojedinci ”nose” problem celog tima.  Team coaching vam pomaže da osmislite kako ćete korak po korak da uspostavite jasnu strukturu, odnose u kojima vlada saradnja i kulturu koja podržava inovativnost. 

Svet prolazi kroz velike promene, mi se menjamo i živimo novu realnost. Zašto team coaching danas? 

Sari: Organizacije nisu skup pojedinaca. Organizacije su skup timova. Team coaching je danas važniji nego ikad. “Ako uspemo da pomerimo paradigmu sa individualne koristi ka kolektivnoj odgovornosti, moćićemo zajedno da rešimo velike probleme sa kojima se svet suočava danas.”

Tags: No tags

Comments are closed.