8DBD1F27-BEE8-4C40-AF06-C9674667C5F9

Hvali me, ne kvari me

Postoji jedna bajka zbog koje sam se upisala na prvi program iz Transakcione analize i zainteresovala se za temu kulture feedback-a. U toj bajci, kao i u svakoj dobroj bajci, postoje dobra vila i zla veštica. Dobra vila podseća ljude da poseduju neiscrpni izvor ljubavi i podrške za sebe i za druge. Zla veštica uokolo obmanjuje ljude da poseduju ograničen kapacitet za ljubav i podršku. U tom duhu im prodaje različite veštačke zamene koje mogu da koriste u odnosima. 

Tada, dve decenije unazad, duboko me se dojmila bajka, koja između ostalog ljude podseća da pohvale imamo u neograničenim količinama jedni za druge, i da su svi strahovi oko deljenja i traženja pohvale iracionalne tvorevine vaspitanja. 

Često se tokom razvojnih programa povede diskusija treba li na radnom mestu upućivati pohvalu? Uglavnom su učesnici saglasni da će pohvala proizvesti efekat opuštanja u timu, ili da neće biti ozbiljno shvaćena. Ispostavi se da kada pričamo o veštinama upućivanja feedback-a ljudi najčešće misle na tehnike davanja kritike. U poslovnom svetu mi često zaboravimo na važnost upućivanja pohvale. Ispostavi se da je upravo to segment davanja, primanja i traženja feedback- a koji nam najviše nedostaje.

Prema istraživanju sprovedenom još davne 1939.godine (M.F.Losada), najučinkovitiji timovi su se razlikovali od prosečnih timova po izraženom prisustvu pohvale u odnosu na kritiku, u razmeri 5,6 : 1, za razliku od prosečno učinkovitih timova kod kojih je odnos pohvale i kritike bio poražavajućih 0.36 : 1. Timovi u kojima je priznanje za doprinos i pokazane kompetence na radnom mestu sve vreme prisutno se efikasno i konstruktivno susreću sa izazovnim ciljevima. Ukoliko odemo korak dalje, lideri samim izborom na šta će odreagovati davanjem feedback-a odlučuju koja ponašanja će u timu podržati. Sva ono ponašanja koja su ignorisana vremenom imaju tendenciju da se ugase. 

Šta ukoliko se u nedostatku pohvale gase konstruktivna ponašanja u timu? Kako preokrenuti proces u pravcu kulture u kojoj se svaki pojedinac u timu oseća osnaženim da napravi korak dalje? Uključite se u neki od naših programa da biste o tome saznali više.

Tags: No tags

Comments are closed.