Benefiti Transakcione analize za lični i profesionalni razvoj

Benefiti Transakcione analize za lični i profesionalni razvoj

        Interesovanje za Transakcionu analizu sam razvila tokom osnovnih studija iz psihologije. Humanističke škole u psihoterapiji, gde spada i Transakciona analiza, najviše su odgovarale mom uverenju da se ljudi razvijaju i rastu, i da imaju moć da transformišu svoj život. Osnovna filozofija Transakcione analize, pretočena u stav Ja sam Ok, Ti si OK, odlično se uklopila u moje težnje da kao psiholog zauzmem stav koji je zdrav i za mene i za moje klijente.

        Upisala sam edukaciju iz Transakcione analize, dok sam još bila na 3. godini osnovnih studija psihologije. Ova odluka je značajno oblikovala moj profesionalni i lični razvoj u pozitivnom smislu. Danas, gotovo 20 godina od moje prve edukacije iz Transakcione analize, smatram da je Transakciona analiza značajno uticala na moj lični i profesionalni razvoj. Evo u čemu su osnovni benefiti.

Učvršćivanje pozicije poštovanja sebe i drugih

         Transakciona analiza sigurno nije jedini pravac u psihologiji gde ćete se susresti sa filozofijom poštovanja sebe i drugih. Ipak, Transakciona analiza je zasnovana na ovom principu, i u okviru škole ćete pronaći brojne koncepte, tehnike i čitav etički kodeks koji prate TA praktičari.

        Ukoliko imate sreće da još tokom studija upišete program Transakcione analize, imaćete priliku da radite na razvoju vašeg profesionalnog stava i vrednosnog sistema, dok još niste ušli u praksu. Nemoguće je da naučite i koristite koncepte transakcione analize, ukoliko ne živite vrednosti koje su u osnovi ovog pravca. Transakciona analiza nas uči da je svako ljudsko biće vredno, da ima pravo na ispunjenje svojih potreba. Uz ovo pravo na samoaktualizaciju, dolazi i lična odgovornost. Mi ne možemo da sprovedemo promenu umesto našeg klijenta, bilo da je on na psihoterapiji, na coachingu ili je naš klijent neka organizacija.

        Transakciona analiza je osnažila moj osnovni stav prema sebi, drugima i svetu. Kroz edukaciju sam imala priliku da preispitam svoja uverenja, da razvijam i negujem ona koja su me podržavala u ličnom rastu. Tokom karijere bila sam deo različitih kolektiva koji nisu nužno polazili iz stava Ja sam OK, Ti si OK. Ipak, ovo uverenje je za mene predstavljalo osnovu za uspostavljanje konstruktivnih odnosa, bez obzira na snagu ustoličenih ne OK odnosa.

Više edukacija u jednoj

        Programi Transakcione analize pomažu da razvijete interpersonalne veštine. Koncepti Transakcione analize su primenljivi u razvijanju veština komunikacije, kulture davanja, traženja i primanja fidbeka, upravljanja i razrešenja konflikata, upravljanja vremenom i organizacijom, rukovođenja drugima, liderstvo i drugi. Ove veštine su vam neophodne da biste bili uspešni na radnom mestu ili u interakciji sa drugima. Organizaciona Transakciona analiza prevodi osnovne koncepte transakcione analize u poslovni kontekst i pomaže vam da ova znanja primenite na radnom mestu.

       Dobra edukacija vas podstiče da pored sticanja znanja radite i na svom ličnom razvoju. Kako su svi ovi koncepti primenljivi u našem životu, u manjoj ili većoj meri, u zavisnosti od naše spremnosti i motivacije, edukacija iz Transakcione analize će vas podstaći da otkrivate i prevazilazite svoje blokade u primeni stečenih veština i znanja.

Prepoznajte blokade, izbegnite nekonstruktivne obrasce ponašanja

        Postoje li situacije za koje mislite da nisu rešive? Svaki koncept koji naučite na edukaciji iz Transakcione analize pruža vam mogućnost da sagledate vašu mapu realnosti, da preispitate zastarela uverenja, obrišete nepostojeće zidove i ucrtate sve one mostove (snage) koje niste do sada videli. Isto tako, moći ćete da prepoznate nekonstruktivne obrasce u svom okruženju i na radnom mestu, i da razvijete zdrave načine da sa njima izađete na kraj. I još više, moći ćete da napravite zdravo okruženje za rad.

Mogućnost da ponovo napišete svoju priču

        Prema Transakcionoj analizi, ljudi tokom ranog detinjstva napišu scenario za svoju životnu priču, odrede njen tok i krajnji ishod. Tokom života, bitni događaji uglavnom služe da se ovaj životni skript potvrdi, što ograničava našu autonomiju i mogućnosti da živimo koristeći naše snage i razvijajući potencijale. Uz pomoć edukacije iz TA imate mogućnost da prepoznate i pokrenete reviziju vaše životne priče jer kako bi osnivač TA Eric Berne rekao ”Rođeni smo kao prinčevi i princeze ali nas je proces civilizacije pretvorio u žabe”.

Tags: No tags

Comments are closed.