5 saveta kako da tražite fidbek i vodite godišnji razgovor

5 saveta kako da tražite fidbek i vodite godišnji razgovor

        Uvek je dobro vreme za fidbek. Fidbek o svom radu možete tražiti bilo kada – kada osetite potrebu, kada se završi neka aktivnost koja vam je bila važna. Mnoge kompanije kroz Performance Management i godišnje razgovore kreiraju priliku da zaposleni dobiju fidbek na svoj učinak i orijentišu se u odnosu na očekivanja.

        Evo nekoliko preporuka kako da efikasno i konstruktivno vodite godišnji razgovor o svom postignuću. Ove preporuke su primenljive i na sve one situacije kada želite da dobijete fidbek.

  1. Pripremite se.

Sagledajte temeljno svoje postignuće. Postavite sebi pitanje: na šta sam posebno ponosan/a? Setite se konkretnih situacija, ponašanja i odluka koje ste doneli i kako su se odrazile na poslovni rezultat. Kvantifikujte podatke. Na primer, nije isto ukoliko kažete: Izgradila sam dobar odnos sa klijentima i svi me cene. Ili, Imam 10 novih klijenata u ovoj godini i svi oni biraju da komuniciraju direktno sa mnom. 

Sagledajte podjednako detaljno šta ste mogli da uradite bolje u prethodnoj godini. Da li ste nešto uradili ispod očekivanja/ postavljenih ciljeva? Pripremite se na mogućnost da će i vaš menadžer želeti da popriča o tim situacijama. Sagledajte vaše razloge i motivaciju za te situacije. Budite spremni da ih iznesete. Prepoznajte lekcije koje ste naučili iz tih iskustava, i kako ste ih iskoristili u drugim situacijama.

Pitajte sebe, šta bih još mogao/la da unapredim u narednoj godini?

I, koji resursi i podrška su mi za to potrebni?

Na primer, želim da bolje razumem sebe i druge nas poslu, i zato ću završiti kurs TA 101.

  1. Postavite svoj pravac i strukturu.

Ukoliko u kompaniji ne postoji neka preporučena struktura kako vodite godišnji razgovor, nemojte prepustiti strukturu razgovora slučaju. Često se godišnji razgovori i fidbek sesije pretvore u ”Šta sve možeš da unaprediš u svom radu”, što je samo jedan segment fidbeka. Ovakav razgovor ima tendenciju da obeshrabri. Ukoliko želite da dobijete maksimum iz godišnjeg razgovora, pripremite pitanja na koja želite da čujete odgovor. Korisno je da predočite svoja očekivanja, šta želite da dobijete iz razgovora. Na primer: želim da steknem uvid u to šta sam dobro radila u ovoj godini, zatim, šta bih po Vama mogla da radim bolje, i da se popričamo o planovima za narednu godinu.

  1. Prvo tražite pohvalu.

Uspeh je važan. Zaobiđite tendenciju fokusa na još brže, lepše, veće, bolje. Uspeh se ne podrazumeva. Uložili ste trud, vreme i druge resurse da biste bili uspešni. U redu je da zastanete, pogledate unazad i dobijete priznanje za usapeh. U redu je da tražite priznanje i pohvalu. Pitajte, šta sam uradio/la dobro? U čemu sam bila uspešna u ovoj godini? Šta Vam se dopalo u mom pristupu projektu/ klijentima?

  1. Pitajte šta biste mogli da uradite drugačije

Ljudi su nesavršeni i pogrešivi. Želja da uvidimo svoje propuste u ponašanju i želja da ih iskoristimo za rast i razvoj su autentični pokretači našeg ličnog razvoj. Iz grešaka učimo. Kada tražite korektivni fidbek, fokusirajte se na to da tražite fidbek na ponašanje. Aktivno razmišljajte o lekcijama koje ste naučili iz tih situacija, i o svom potencijalu da dalje rastete u toj oblasti. Saslušajte fidbek i fokusirajte se da ga preusmerite i primite kao fidbek na ponašanje.

Ne postoji garancija da će menadžer sa kojim razgovarate izabrati da vam uputi konstruktivan fidbek na ponašanje. Ipak, vi birate i vi preusmeravate fidbek tamo gde pripada, na ponašanje.

Ukoliko vam nešto nije jasno, pitajte, Ukoliko vam je potrebno vreme da razmislite, recite.

  1. Tražite podršku.

Sada kada ste dobili i pohvalu i kritiku, pitajte se na čemu želite da radite u narednom periodu. Koje veštine želite da unapredite ili razvijete. Setite se, niste u tome sami. Vaš menadžer ima ulogu u vašem razvoju, pitajte nju ili njega, kako vas može podržati u razvoju, Proverite, postoje li resursi za razvoj u vašoj kompaniji, kao što su budžet, literatura, interni trening centar, mentorstvo. Istražite druge proverene resurse za učenje, prijavite se na neki od treninga za lični razvoj.

Tags: No tags

Comments are closed.