Growth Code

Team Coach program

Radite li kao coach ili vodite tim? Procenjujete li da je potrebno da tim unapredi rezultate rada? Da li u odnosu između lidera i članova tima ima prostora za unapređenje? Da li je tim više fokusiran na interna dešavanja nego na klijente?

Ukoliko je odgovor na sva ili na neka od ovih pitanja Da, onda je ovaj program baš za vas.

Ciljevi

Do kraja programa učesnici će:

 • Steći razumevanje teorije i metodologije TA Team Coachinga
 • Razviti veštine rada kao TA Team Coacha
 • Steći duboko razumevanje sebe u ulozi tim lidera, člana tima i coacha
Program

Ovaj program je za uspešne profesionalce kao što su coachevi, konsultanti i lideri, koji su završili osnovni coaching trening i imaju minimum četiri godine iskustva kao individualni coachevi, a koji žele da prodube svoje veštine coachinga i razvoja drugih. Program je zasnovan na Transakcionoj analizi, grupnih relacijama, porodičnim konstelacijama i drugim referentnim okvirima. Sastoji se iz šest dvodnevnih radionica, radnih grupa i primeni team coachinga u radu sa klijentom.

1. Radionica Struktura i dinamika grupa: svrha ove radionice je da se ispitaju specifične intervencije kako bi se povećalo trajanje, efikasnost i efektivnost tima. U okviru Transakcione analize neki od osnovnih koncepata su postavljeni za rad u grupi ( Bern 1964). Tokom ove radionice ćemo dati pregled TA organizacione teorije, sa posebnim fokusom na izgradnju izuzetno učinkovitih grupa i timova. Naučićete o strukturi tima (granicama, ulogama i hijerarhiji), strukturi odnosa i strukturi psihodinamike grupe, koja je bazirana na nesvesnim očekivanjima ljudi u timu.

2. Radionica Putovanje lidera: Svrha ove radionice je da ispita intervencije za razvoj liderstva u timu. Tokom radionice putujemo kroz 12 koraka u putovanju heroja, otkrivajući mitski aspekt u formiranju vašeg liderskog skripta. 12 koraka koje je opisao Campbell su: prolog, zov na akciju, odbijanje poziva, susret sa mentorom, selekcija, kralj za jedan dan, susret sa boginjom, iskušenje, bodež, povratak, ispaštanje i eliksir. Koristićemo film da oslikamo svaki korak, da opišemo svaki korak i paradokse koje morate prevazići da biste prešli u narednu fazu razvoja.

3. Radionica Faze razvoja grupe: svrha radionice je da se istraže posebne intervencije koje služe da ubrzaju razvoj grupe. Svaka grupa prolazi kroz stadijume razvoja, koji su određeni kompleksnošću okruženja i zrelošću tima. Simuliraćemo pet faza u razvoju, od kojih svaku karakteriše specifični liderski stil, struktura i potencijalni problemi. Naučićete o fazama razvoja, tipičnom liderskom stily, kulturi i dominantnim problemima, kao i o intervencijama koje podržavaju razvoj.

4. Radionica Grupni coaching : svrha radionice je da se istraže specifične intervencije u radu sa pojedincima koristeći učenje u grupi. Coaching u grupi podrazumeva sposobnost coachinga sa pojedincem u grupnom settingu. Tokom ove radionice učimo o grupnom coachingu i o radu sa matriksom individualnog coachinga. Do kraja radionice učesnici će biti osposobljeni da koriste koncepte i alate na bihejvioralnom, odnosnom i narativnom nivou skripta, kako bi ubrzali učenje u grupi.

5. Radionica Team coaching: svrha radionice je da se istraže intervencije specifičke za team coaching. Radionica je posvećenja kreiranju visoko učinkovitih timoba kroz timski coaching. Team coaching je coaching grupe kao celine. Istražićemo šest varijabli koje čine visoko učinkoviti tim i teorije razvoja tima. Zatim ćemo koristiti matrix team coachinga kako bi kreirali intervencije na nivou strukture, odnosa i imaga tima

6. Radionica Akreditacija za timski coaching: Proces akreditacije postavlja okvir za akreditaciju, učenje i transformaciju profesionalnog identiteta učesnika programa. Proces akreditacije podrazumeva procenu primene alata team coachinga, teorije i etike i njihove primene u radu učesnika programa. Kandidati za akreditaciju moraju biti spremni da objasne šta rade, zašto to rade i koje su još opcije imali na raspolaganju, Tokom akrediatcije kandidati prezentuju svoj pristup team coachingu i svoju studiju slučaja, napisanu o team coaching procesu sa klijentom. Ova sertifikacija je u skladu sa ICF kompetencama i zahtevima Transakcione analize.

Dodatni zahtevi: preduslov za akreditaciju je prisustvo na radionicama, rad u manjim grupama i sproveden team coaching sa klijentom i urađena studija slučaja o procesu team coachinga sa klijentom.

Rezultati programa: ovaj program se realizuje u okviru Intact Akademije od 2010.godine. Nakon ovog programa učesnici su:

 • Sposobni da vode proces tako da podržava klijentov proces.
 • Sposobni da predstave širok spektar team coaching koncepata i primene istih
 • Sposobni da postave jasan i etički ugovor, čak i u nejasnim okolnostima tima
 • Fleksibilni u odnosu sa klijentom, kako bi pomogli u zadovoljenju klijentovim potreba
 • Koriste fidbek i sposobni da preispituju efektivno, kako bi podstakli uvide i učenje
 • Sposobni da istraže širi uticaj intervencija.
Planiranje

Program se realizuje online, preko platforme Zoom, u sledećim terminima:

 • 7-8. oktobar 2022. TA101
 • 10-11. novembar 2022.
 • 14-15. decembar2022.
 • 19-20. januar 2023.
 • 23-24. februar 2023.
 • 30-31. mart 2023.
 • 18-19. maj 2023.

Growth Code

Kontaktirajte nas